Omdat we zo voorzichtig mogelijk om willen gaan met je gegevens hebben we een privacy reglement opgesteld dat te lezen is voor iedereen. 

Mocht het zo zijn dat je een klacht hebt over onze werkwijze dan kun je dat altijd bespreken met de betreffende medewerk(st)er. Komen jullie er samen niet uit dan is een officiële klacht altijd mogelijk.

Raadpleeg hiervoor eerst ons klachtenreglement.