Job coaching

 

U heeft een werknemer met een langdurige ziekte of handicap in dienst die begeleiding nodig heeft? Dan kan een jobcoach misschien helpen. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap (een zogenaamde arbeidshandicap) naar of in een baan. De werknemers krijgen een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

 

Protocol jobcoach

De toekenning van een jobcoach verloopt volgens het zogenoemde Protocol jobcoach. Daarin staan afspraken tussen UWV en Wajong Talenten over de toekenning van een jobcoach. Bijvoorbeeld dat de jobcoach moet werken bij een jobcoachorganisatie die UWV erkent, zoals Wajong Talenten is. Een werknemer krijgt alleen een jobcoach bij een dienstverband van ten minste 12 uur per week. Daarbij moet de werknemer minimaal 35% van het minimumloon verdienen. Uitzonderingen hierop zijn soms mogelijk. Wij bekijken dit per geval.

 

Hoeveel begeleiding krijgt de werknemer?

De jobcoach begeleidt uw werknemer maximaal 3 jaar en staat in deze periode ook de werkgever bij met raad en daad. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.

1. In het eerste jaar krijgt uw werknemer voor maximaal 10 procent van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. De begeleiding wordt alleen in uitzonderlijke gevallen uitgebreid tot maximaal 15 procent van de werkuren. Wij bekijken dit per geval.

2. In het tweede jaar is de begeleiding van de jobcoach maximaal 5 procent. In uitzonderlijke gevallen wordt dit uitgebreid tot 7,5 procent.

3. In het derde jaar is de begeleiding van de jobcoach altijd maximaal 3 procent. In uitzonderlijke gevallen wordt dit uitgebreid tot 6 procent.

 

Halfjaarrapportage

Ieder halfjaar stellen wij een rapportage op van de voortgang. UWV beslist aan de hand hiervan of de hulp nog noodzakelijk is. Soms leidt de rapportage ook tot een verandering van het soort begeleiding. Een onderdeel van deze rapportage is de beoordeling van de jobcoachdiensten. Zowel de werkgever als de werknemer vullen hierbij een beoordelingsformulier in.

 

Zijn er kosten verbonden aan het inzetten van een jobcoach?

Het inzetten van een jobcoach kost u als werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding rechtstreeks aan Wajong Talenten.