Naar Werk

Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? Dan kunnen wij samen met het UWV of de gemeente u helpen bij het vinden en behouden van werk dat past bij uw mogelijkheden. Samen met de arbeidsdeskundige of adviseur werk bespreekt u wat voor u passend werk is. En welke mogelijkheden u heeft om (weer) te gaan werken. De afspraken die u hierover maakt, zet de arbeidsdeskundige of adviseur werk in een participatieplan. 

Heeft u nu al begeleiding bij uw re-integratie? Dan zit u goed blijft dat zo. Wordt u nu niet actief begeleid bij het vinden van werk? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een gesprek met een arbeidsdeskundige of adviseur werk.

Ik heb hulp nodig bij mijn werk

Misschien heeft u extra hulp nodig om uw werk goed te kunnen doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan begeleiding door een jobcoach of hulpmiddelen.

Zelf op zoek naar werk

U kunt natuurlijk zelf op zoek gaan naar een baan. Ziet u een vacature op deze website voor een baan die bij u past? Reageer dan direct via de sollicitatieknop. Misschien wordt u daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Begeleiding bij uw werk door een jobcoach

Heeft u begeleiding nodig op uw werkplek? Dan kunt u samen met uw werkgever een jobcoaching aanvragen. Onze jobcoach begeleidt u bij uw nieuwe werk. De jobcoach komt regelmatig langs op uw werk om te kijken hoe het gaat.