Tegemoetkomingen loondomein       (LIV en LKV)

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ingegaan. Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers:

  • het lage-inkomensvoordeel (LIV);
  • de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV);
  • het loonkostenvoordeel (LKV).

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het LKV en het jeugd-LIV is ingegaan op 1 januari 2018. Deze tegemoetkomingen zijn erop gericht om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. 

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2017. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Het jeugd LIV
De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verhoogd. Daardoor heeft u als werkgever meer kosten om werknemers van 18 tot en met 20 jaar in dienst te hebben of te nemen. Met het jeugd-LIV kunt u hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. 

Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om: 

  • oudere werknemers met een uitkering; 
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 
  • werknemers met een arbeidsbeperking. 

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.