Quotumwet

In de Quotumwet staat dat iedere werkgever (met meer dan 25 werknemers) een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst moet hebben. Als hieraan niet wordt voldaan treed de Quotumregeling in werking. Voor elke niet ingevulde baan zal er dan een flinke boete van € 5.000,- opgelegd worden, in de vorm van een opslag op de basispremie WAO/WIA.

In 2017 bleek dat de overheidssector over 2016 het beloofde aantal banen niet had gehaald: er waren een kleine 3600 banen gerealiseerd in plaats van het verplichte aantal van 6500 banen. Hierop besloot het kabinet om de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018 te activeren. Het quotumpercentage voor de sector overheid voor 2018 is 1,93 procent.

Dit quotumpercentage geldt alleen voor individuele werkgevers met 25 of meer werknemers. Dit houdt in dat deze werkgevers per jaar meer dan 40.575 verloonde uren via de loonaangifte verantwoord hebben.