Proefplaatsing

Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een:

  • WAO-uitkering
  • WIA-uitkering
  • WAZ-uitkering
  • Wajong-uitkering
  • Ziektewet-uitkering
  • WW-uitkering

In aanmerking komen de werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of hij geschikt is voor de functie.

Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de werknemer geschikt is. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

  • Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs en heeft uw (ex-)werknemer een WW-uitkering? Als hij een proefplaatsing kan krijgen, moet hij ook eerst toestemming aan UWV vragen.
  • Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA en kan uw (ex-)werknemer een proefplaatsing krijgen? Dan hoeft hij geen toestemming aan UWV te vragen. U moet wel toestemming geven voor de proefplaatsing.
  • Bent u werkgever in de sector Transport? Dan is het goed om te weten dat een chauffeur in het Beroepsgoederenvervoer geen proefplaatsing kan krijgen. Tijdens een proefplaatsing is de werknemer namelijk nog niet in dienst. De kandidaat kan daardoor niet de werkgeversverklaring overhandigen die de branche voor een chauffeur Beroepsgoedervervoer verplicht stelt.