Navraag regelingen huidig personeel

Voor werknemers met een uitkering, langdurige ziekte of handicap zijn er diverse regelingen. Soms heeft u hiervoor meer informatie nodig.

Wilt u weten of:

  • u voor uw werknemer premiekorting kunt krijgen?
  • uw werknemer een no-riskpolis heeft?

Dan kunt u uw werknemer vragen of hij een:

  • uitkering heeft of heeft gehad;
  • beslissing van UWV heeft waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft;
  • langdurige ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij zijn werk. 

Let op: Uw werknemer hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is !

Wanneer vraagt u om deze informatie?

Heeft uw werknemer geen documenten waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft? Dan kunt u via ons vragen om informatie over de uitkering of de belemmering van uw werknemer. 

Ook kunt u aan uw werknemer vragen of hij een machtiging wil afgeven om deze informatie aan u te sturen. Wij hebben daar een formulier voor.

Hoe vraagt u de informatie aan?

Vraag uw werknemer om de machtiging in te vullen. U stuurt daarna het volgende aan ons op:

  • een brief waarin u vraagt om informatie over de uitkering of de belemmering van uw werknemer;
  • de originele Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering, dus geen kopie;
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de werknemer. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u deze kopie meestuurt!