Loonkostensubsidie

 

Let op: Deze uitkering niet verwarren met de loondispensatie van het UWV!

 

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen.

De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. 

U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.