Looncompensatie bij ziekte

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:

  • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Wij beoordelen dan of hij op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt. Hieronder vindt u per situatie welke voorwaarden er gelden voor de no-riskpolis.