Indicatie banenafspraak

Een Indicatie banenafspraak is een verklaring die iemand krijgt als hij/zij door een ziekte of handicap niet het minimumloon kan verdienen. Hij/zij kan deze krijgen als de gemeente of UWV iemand naar werk begeleidt of heeft begeleid. Of als iemand het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of de entree-opleiding in het mbo volgt of volgde.

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit is vastgelegd in de Quotumwet. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak heet de banenafspraak. Heeft iemand een Indicatie banenafspraak? Dan valt hij/zij onder de doelgroep van de banenafspraak. Het UWV neemt deze persoon dan op in het doelgroepregister. Deze persoon heeft dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.