Regelingen en Voorzieningen

 

Proefplaatsing

Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? Iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. Dat is net zolang als de maximale proeftijd bij aanvang van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet een proefplaatsing. Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.  <lees meer>

 

Jobcoaching

Een jobcoach geeft persoonlijke ondersteuning bij het werken. De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt hoeveel persoonlijke ondersteuning iemand nodig heeft en wat er vergoed wordt. <lees meer>

 

Loondispensatie

Wanneer een Wajonger minder presteert dan andere werknemers in een vergelijkbare functie, kunt u onder bepaalde voorwaarden loondispensatie aanvragen. <lees meer>

 

No Risk polis

Voor Wajongers geldt de No Risk polis van UWV. U krijgt een tegemoetkoming voor loondoorbetaling. Deze polis is onbeperkt van toepassing en geldt ook voor een werknemer die ooit een Wajong-status heeft gehad. <lees meer>

 

Mobiliteitsbonus

Voor (nieuwe) werknemers die onder de doelgroep Wajong vallen, geldt vanaf 1-1-2016 een mobiliteitsbonus van maximaal € 2.000,-

per jaar.  <lees meer>