Proefplaatsing

 

Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? Iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. Dat is net zolang als de maximale proeftijd bij aanvang van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

 

Voorwaarden voor proefplaatsing

Wilt u iemand bij u laten werken via een proefplaatsing? Dan geldt de voorwaarde dat u de bedoeling heeft om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. En minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. Tijdens de proefplaatsing kunt u kijken of de werknemer geschikt is voor de functie. U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.

Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan moet hij ook al minimaal 3 maanden werkloos zijn. Ook moet duidelijk zijn dat de werknemer zonder hulp moeilijk aan werk kan komen. Is hij korter dan 3 maanden werkloos? Dan verwacht UWV dat hij ook zonder hulp werk kan vinden. Er geldt een uitzondering als de werknemer jonger dan 27 jaar is en hij geen startkwalificatie heeft. Of hij heeft, voordat hij een WW-uitkering kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad. En hij kan niet meer werken in zijn oude functie. Toestemming wordt alleen gegeven als de werknemer een uitkering van UWV krijgt. En als de verwachting is dat hij zonder proefplaatsing moeilijk werk kan vinden.

 

Toestemming vragen voor proefplaatsing

U wilt iemand bij u laten werken via een proefplaatsing. Een proefplaatsing kan pas beginnen nadat uw toekomstige werknemer daarvoor toestemming heeft gekregen van UWV. Wajong Talenten vraagt de proefplaatsing aan met het formulier Aanvraag proefplaatsing. Voordat de proefplaatsing begint, beoordeelt UWV of een proefplaatsing ingezet kan worden en hoelang. UWV kijkt naar de persoonlijke situatie van de werknemer en of hij geschikt is voor de functie.

 

Toestemming vragen voor proefplaatsing langer dan 2 maanden

Denkt u dat een proefplaatsing van 2 maanden te kort is? Dan kunt u op het formulier Aanvraag proefplaatsing aangeven waarom u meer tijd nodig heeft om de werknemer te beoordelen. Dit moet u dan uitgebreid toelichten. UWV beoordeelt of het nodig is om de proefplaatsing te verlengen en voor hoe lang. Een proefplaatsing kan maximaal 6 maanden duren.

Bij de beoordeling kijkt UWV naar de persoonlijke situatie van de werknemer. Waarom heeft hij meer tijd nodig om te laten zien dat hij geschikt is voor het werk? Is het in het belang van zijn re-integratie? Hoe ingewikkeld is het werk voor deze werknemer? Ook hangt het van de ernst van zijn ziekte of handicap.

Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan is een proefplaatsing van 2 maanden bijna nooit te kort. Hieronder ziet u voorbeelden van situaties waarin UWV wel en niet verlengt.

Voorbeeld: geen langere periode

Is de inwerkperiode voor de functie standaard langer dan 2 maanden? Dan verlengt UWV de proefplaatsing niet. Want in dit geval komt het niet door de kandidaat, maar door de functie dat hij meer tijd nodig heeft om te laten zien of hij geschikt is. Dit behoort tot het bedrijfsrisico. Een proefplaatsing van 2 maanden is dan voldoende om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie.

Voorbeeld: wel een langere periode

Kan een werknemer vanwege zijn ziekte of handicap maar 1 dag per week werken? Dan verlengt UWV de proefplaatsing wel. Want 2 maanden is in dit geval te kort om te beoordelen of de werknemer geschikt is.

 

Ziek tijdens de proefplaatsing

Wordt de werknemer ziek tijdens de proefplaatsing? Dan kan de proefplaatsing worden verlengd met de tijd dat hij ziek was. Als uw werknemer op vakantie gaat tijdens zijn proefplaatsing kunt u niet verlengen. Dan blijft de duur van de proefplaatsing de toegekende periode.