No Risk polis

 

Procedure ziekmelding

De werknemer met een Wajong-status kan op de gebruikelijke weg ziek gemeld worden bij UWV, maar u kunt ook gebruik maken van het Wajong Servicepunt in Apeldoorn. Deze service is uitsluitend bedoeld voor de doelgroep Wajong of de jongeren met een geldige no-riskverklaring van UWV.

Mocht de werknemer een geldige no-riskverklaring of een Wajong-status hebben, dan kan ingeval van een ziekmelding onderstaande procedure worden gevolgd.

Het telefoonnummer 055-577 95 60 bellen van het Wajong Servicepunt in Apeldoorn.

Hier kan de werknemer telefonisch ziek gemeld worden, bij voorkeur per e-mail: wajongwerkt@uwv.nl

Graag de naam vermelden met het BSN-nummer en de datum van de 1e ziektedag . Bij herstel de datum van herstel doorgeven.

De ziekmelding dient binnen 6 weken te gebeuren en de hersteld melding binnen 2 werkdagen !!

 

Aandachtspunten

Houdt u zich strikt aan de termijnen. Als de ziek- of hersteld melding te laat wordt gedaan, bestaat de kans dat u een boete krijgt opgelegd.

Ga dus niet meerdere ziek- en herstelmeldingen van één werknemer in één mail doorgeven, want dan loopt u bovenstaand risico.

Een ziekmelding bij het Wajong Servicepunt betekent niet dat u overal vanaf bent. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie (Wet Poortwachter), maar UWV neemt vrijwel de volledige kosten van de loondoorbetaling voor haar rekening.