Mobiliteitsbonus

 

De mobiliteitsbonus is de opvolger van de premiekorting arbeidsgehandicapten. De naam doet vermoeden dat de werkgever mogelijk een bonus ontvangt, maar dat is niet het geval. Als u in aanmerking komt voor de mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten mag u premiekorting toepassen.

De premiekorting verrekent u met het totaal van de premies werknemersverzekeringen (de WAO/WIA-premies, de premie WW-Awf (of de Ufo-premie) en de sectorpremie) die u voor al uw werknemers moet betalen, dus ook voor werknemers voor wie u geen recht hebt op premiekorting.

 

Harmonisering instrumenten Participatiewet.

Met ingang van 1-1-2016 heeft er een harmonisering plaatsgevonden m.b.t. de mobiliteitsbonussen voor de doelgroep Banenafspraak. De Wajongers vallen automatisch onder de doelgroep banenafspraak en dat betekent dat de mobiliteitsbonus omlaag gaat van resp. € 7.000,= per jaar of € 3.500,= per jaar (ingeval van loondispensatie) naar maximaal € 2.000,= per jaar, max. 3 jaar.

 

Er is geen overgangsrecht van toepassing en dat betekent dat de mobiliteitsbonus voor de Wajongers die reeds in dienst zijn genomen voor 1-1-2016 ook omlaag gaat naar maximaal € 2.000,= per jaar. Tot 1-1-2016 mag u dus nog gebruik maken van de hoge premiekorting, maar vanaf 1-1-2016 past u de lagere premiekorting toe.

 

Hoogte en berekening mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte werknemers

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers doelgroep banenafspraak bedraagt maximaal € 2.000 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Als uw werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u de premiekorting evenredig verlagen. Bij werknemers zonder vast overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de norm uren per 4 weken (144) of per maand (156).